ספק של משרד הבטחון מס' 0011027986

ספק של משרד הבטחון מס' 0011027986

  1. דף הבית
  2. אודות
  3. מחקרים נוירופידבק

מחקרים על יעילות טיפול נוירופידבק 

דיכאון 

שם המאמר:  השפעת טיפול בנוירופידבק על הפעילות המוחית אצל חולים עם הפרעת דיכאון קשה

זיהוי מאמר:

PMID: 19914046

DOI: 10.1016/j.pscychresns.2009.06.002

קישור למקור


במחקר זה נבדקו שלושים משתתפים עם הפרעת דיכאון קשה (MDD). 

מטרת המחקר הייתה לבחון את השפעת הטיפול בנוירופידבק על פעילות מוחית חריגה בקרב אנשים עם הפרעת דיכאון.

תוצאות המחקר מצביעות על כך שטיפול נוירופידבק מנרמל את הפעילות המוחית ומוביל להפחתה משמעותית של תסמיני הדיכאון.


שם המאמר: מחקר מבוקר על ההשפעה הקוגניטיבית של אימון נוירופידבק בחולים עם הפרעת דיכאון קשה

זיהוי המאמר:  frontiers in behavioral neuroscience, 2.9.2014, article 296

קישור למקור


במחקר זה נבדקו 40 מטופלים. הם עברו 8 מפגשי אימון של נוירופידבק, והושוו לקבוצת ביקורת של 20 מטופלים שלא עברה אימון.

מטרת האימון הייתה להעלות את גלי האלפא באיזורים אחוריים של המוח, כיוון שגלים אלו נמצאו קשורים לתפקוד קוגנטיבי ולזיכרון.

במחקר נתנו לנבדקים לבצע מבחן זיכרון לפני ואחרי אימון הנוירופידבק.
תוצאות המחקר מצביעות על כך שהקבוצה שעברה אימון נוירופידבק הראתה שיפור בתפקוד ובמהירות העיבוד במבחן הזיכרון, בהשוואה לקבוצת הביקורת ובהשוואה למדידות שנערכו לפני האימון. כמו כן, לאחר האימון, נמדדה אצלם פעילות גלי אלפא מוגברת.

תוצאות המחקר מוכיחות את יעילותו של טיפול נוירופידבק בשיפור תפקוד הזיכרון אצל מטופלים עם הפרעת דיכאון מז'ורי. 


חרדה

שם המאמר: שינוי בחרדה באמצעות משוב אלפא אלקטרואנספלוגרפי אצל נבדקים עם חרדה גבוהה

זיהוי המאמר:

PMID: 663641

DOI: 10.1126/science.663641

קישור למקור


במחקר זה נבדקה השפעתו של טיפול נוירופידבק על נבדקים עם חרדה גבוהה וחרדה נמוכה.

הטיפול כלל שימוש במשוב אלפא כדי להגדיל ולהפחית את פעילות האלפא האלקטרואנצפלוגרפית, הקשורה קשר הדוק לחרדה.


תוצאות המחקר הצביעו על כך שטיפול נוירופידבק יעיל בטיפול בחרדות גבוהות.

הנבדקים שהציגו חרדה גבוהה קודם לטיפול היו אלו שהטיפול השפיע עליהם. 


שם המאמר: אימון גלי אלפא לתסמיני חרדה כללית

זיהוי המאמר: 10.1080/10874200903107405 :DOI

קישור למקור 


במחקר זה השתתפו 28 נבדקים עם חרדה, שנבדקו לאסימטריה של האונה האלפית הקדמית, מצב מוחי הקשור לדיכאון וחרדה.

15 מתוך 28 הציגו חוסר סימטריה משמעותי ו -12 השתתפו בתוכנית שכללה אימון נוירופידבק.

האימון הצליח להפחית את האסימטריה של האלפא. שאלון רמת חרדה (STAI) ששימש למדידת רמת החרדה לאחר כל אימון, וכן בגרסה מקוצרת מידי יום, הציג שיפור משמעותי. לסיכום, החרדה השתפרה לאחר אימון נוירופידבק.


שם המאמר: טיפול בהפרעת חרדה עם נוירופידבק

זיהוי המאמר: 10.1016/DOI: 2011.10.021

קישור למקורמטרת המחקר הנוכחי היא לדווח על ההשפעות של אימוני משוב EEG נוירופידבק להגדלת גלי בטא ואלפא בשני חולים שאובחנו כסובלים מהפרעת חרדה. רשימת הסימפטומים 90-Revised (SCL-90-R) והדיווחים העצמיים של המטופלים שימשו כמדדים אובייקטיביים ליעילות הטיפול.

לאחר 30 מפגשים של ביופידבק ו EEG נוירופידבק במהלך תקופה של שלושה חודשים, החולים דיווחו על ירידה משמעותית בתסמינים הקשורים לחרדה. במעקב של שנה, תוצאות SCL-90-R הראו את כל המאזניים הקליניים בטווח הנורמלי. בנוסף, דיווחים עצמיים אישרו כי החולים היו ללא תסמינים. באופן כללי, ממצאי המחקר הנוכחיים הוכיחו כי נוירופידבק היה טיפול יעיל בהפרעת חרדה.


הפרעת קשב וריכוז 

שם המאמר: ויסות עצמי של פוטנציאלים בקליפת המוח האיטית: טיפול נוירופידבק לילדים הסובלים מהפרעת קשב וריכוז

זיהוי המאמר: 

PMID: 17060480

DOI: 10.1542/peds.2005-2478

קישור למקור


במחקר זה נבדקה יעילותו של טיפול נוירופידבק בוויסות עצמי של פוטנציאלים בקליפת המוח האיטית אצל ילדים עם הפרעת קשב וריכוז.

נבדקו עשרים ושלושה ילדים עם הפרעת קשב וריכוז בגילאי 8-18, שקיבלו 30 אימונים של נוירופידבק.

תוצאות המחקר שכללו: מדריך אבחוני וסטטיסטי, שאלוני הורים ומורים, הצביעו על כך שלאחר האימון נצפה שיפור משמעותי בהתנהגות, בקשב ובציון ה- IQ.

מדידה לפני ואחרי האימונים הראתה שילדים עם הפרעת קשב וריכוז לומדים לווסת פוטנציאלים שליליים בקליפת המוח.

המשתנים הקוגניטיביים הוערכו באמצעות מדד האינטליגנציה של  Wechsler לילדים ובאמצעות מבחנים ממוחשבים.

כל השיפורים התבררו כיציבים במעקב שהתבצע  6 חודשים לאחר סיום האימון.

שם המאמר: ויסות עצמי של פוטנציאלים בקליפת המוח האיטית: טיפול נוירופידבק לילדים הסובלים מהפרעת קשב וריכוז

זיהוי המאמר: 

PMID: 17060480

DOI: 10.1542/peds.2005-2478

קישור למקור


במחקר זה נבדקה יעילותו של טיפול נוירופידבק בוויסות עצמי של פוטנציאלים בקליפת המוח האיטית אצל ילדים עם הפרעת קשב וריכוז.

נבדקו עשרים ושלושה ילדים עם הפרעת קשב וריכוז בגילאי 8-18, שקיבלו 30 אימונים של נוירופידבק.

תוצאות המחקר שכללו: מדריך אבחוני וסטטיסטי, שאלוני הורים ומורים, הצביעו על כך שלאחר האימון נצפה שיפור משמעותי בהתנהגות, בקשב ובציון ה- IQ.

מדידה לפני ואחרי האימונים הראתה שילדים עם הפרעת קשב וריכוז לומדים לווסת פוטנציאלים שליליים בקליפת המוח.

המשתנים הקוגניטיביים הוערכו באמצעות מדד האינטליגנציה של  Wechsler לילדים ובאמצעות מבחנים ממוחשבים.

כל השיפורים התבררו כיציבים במעקב שהתבצע  6 חודשים לאחר סיום האימון.

שם המאמר: האם נוירופידבק הוא טיפול יעיל להפרעות קשב וריכוז? ניסוי קליני מבוקר אקראי

זיהוי המאמר:

PMID: 19207632

DOI: 10.1111/j.1469-7610.2008.02033.x

קישור למקור


במחקר מבוקר זה השתתפו 102 ילדים עם הפרעת קשב וריכוז, בגילאי 8 – 12.

הילדים חולקו לשתי קבוצות באופן אקראי. חלקם קיבלו אימוני נוירופידבק, וחלקם קיבלו אימוני קשב ממוחשבים ומקובלים. 

הטיפול בנוירופידבק המשולב כלל אימון תטא / בטא וחסימה אחת של אימון פוטנציאלי בקליפת המוח (SCP).

הערכה לפני אימון,  תוך כדי האימון, ואחרי האימון, כללה מספר מאזני דירוג התנהגות (למשל, סולם הדירוג הגרמני של ADHD, FBB-HKS) שהושלם על ידי הורים ומורים.

תוצאות המחקר הצביעו על כך שהטיפול בנוירופידבק יעיל יותר מאשר הטיפול בתוכנות אימוני קשב ממוחשבים.

במחקר זה לא דווחו תופעות לוואי בקרב הילדים שטופלו באמצעות נוירופידבק.

המחקר הוכיח כי לטיפול נוירופידבק בילדים עם הפרעת קשב וריכוז יש יעילות קלינית.

שם המאמר: אימון נוירופידבק לילדים עם הפרעת קשב וריכוז שנערך במסגרת בית הספר והציג שיפור בסימפטומים לאורך זמן

זיהוי המאמר: Pediatrics March 2014, 133 (3) 483-492; DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2013-2059

קישור למקור 


מטרת המחקר הייתה להעריך שיפורים מתמשכים בטיפול נוירופידבק אצל ילדים עם הפרעת קשב וריכוז.

במחקר השתתפו 140 ילדים שחולקו באופן אקראי לשלוש קבוצות.

קבוצה אחת קיבלה טיפול נוירופידבק NF, קבוצה שניה קיבלה אימון קוגניטיבי CT, וקבוצה שלישית קיבלה אימונים ממוחשבים.

המחקר העריך את השינוי שחל אצל הילדים לאורך זמן על ידי דוח הערכת ההורים 3 - Conners (Conners 3-P), מלאי דירוג ההתנהגות של טופס ההורה של פונקציה מבצעת (BRIEF), ותצפית כיתתית כפולת סמיות בכיתה ( תצפית התנהגותית של תלמידים בבתי ספר).

ניתוח השונות העריך שינויים יזומים בקהילה בתרופות ממריצות.


תוצאות המחקר הצביעו על כך שהילדים בקבוצה שקיבלה אימוני נוירופידבק ביצעו שיפורים מהירים וגדולים יותר בתסמיני ADHD, שנמשכו במעקב של 6 חודשים, בהשוואה למשתתפי ה- CT או לאלו בקבוצת הביקורת.

המחקר הזה מוכיח כי נוירופידבק הוא טיפול אימון קשב מבטיח לילדים עם ADHD.

לקויות למידה 

שם המאמר:  שינויים בפעילות המוחית (EEG) שנגרמו באמצעות טיפול נוירופידבק בילדים עם לקויי למידה

זיהוי המאמר: PMID: 17978869

DOI: 10.1007/s10484-007-9044-8

קישור למקור


במחקר זה נבדקו ההשפעות של טיפול (NFB) נוירופידבק על תמונת גלי המוח של ה- EEG בקרב ילדים עם לקויות למידה.

המחקר בא לאמת את השלכות הטיפול המועילות על ביצועים התנהגותיים וקוגניטיביים.

במחקר השתתפו 11 ילדים שקיבלו 20 מפגשי אימון נוירופידבק של 30 דקות, ועוד 5 ילדים נוספים שקיבלו טיפול בפלצבו (קבוצת בקרה).

בעוד שבקבוצת הבקרה לא נצפו שינויים בהתנהגות או בתמונת גלי המוח ה- EEG, בקבוצת הילדים שקיבלו אימוני נוירופידבק נצפה שיפור התנהגותי וקוגניטיבי מיד לאחר הטיפול. לאחר חודשיים כבר היה ניתן לראות בתמונת הפעילות המוחית שינויים חיוביים רבים.

מסקנות המחקר היו שטיפול נוירופידבק יעיל ביותר לילדים עם יחס תטא / אלפא גבוה, ושהשינויים שנצפו בתמונת הפעילות המוחית של ה- EEG עשויים לשקף את הבסיסים הנוירופיזיולוגיים של השיפור שילדים חוו בפעילות ההתנהגותית והקוגניטיבית שלהם.


שם המאמר: מחקר מעקב אחר ילדים לקויי למידה שטופלו בנוירופידבק או פלצבו

זיהוי המאמר: PMID: 16929704

DOI: 10.1177/155005940603700307

קישור למקור


מחקר זה הוא המשכו של מחקר קודם שבדק את השינויים שנצפו אצל ילדים לקויי למידה לאחר שקיבלו אימון נוירופידבק (NFB). במחקר הראשון התברר שהאימון הוביל לשינויים התנהגותיים חיוביים (לקויות למידה), וכן חלו שינויים חיוביים בתמונת הפעילות המוחית EEG של גלי תטא / אלפא.

במחקר זה חזרו לבדוק את מצבם של הילדים כשנתיים לאחר מכן. תוצאות הבדיקה הציגו כי בקבוצת הילדים ששימשה לבקרה, פלצבו, לא היו שינויים בלקויות הלמידה. לעומת זאת, בקבוצת הילדים שקיבלו אימון נוירופידבק (NFB), נצפה שיפור הן בלקויות הלמידה, והן בתמונת הפעילות המוחית . אותם ילדים כבר לא הוגדרו לקויי למידה מבחינה אבחנתית.

הפרעה טורדנית כפייתית OCD 

שם המאמר: הפרעה טורדנית כפייתית ויעילות הטיפול בנוירופידבק מונחה QEEG

זיהוי המאמר: PMID: 21870473

DOI: 10.1177/155005941104200310

קישור למקור


במאמר זה נחקרה היעילות של נוירופידבק (NF) מונחה QEEG לנבדקים עם OCD. המטרה הייתה לבחון את המסלול הקליני של תסמיני ה- OCD ולהעריך את היעילות של אימון נוירופידבק (NF) מונחה QEEG על מדדי תוצאות קליניים.

במחקר השתתפו 36 נבדקים עמידים לתרופות עם OCD.

33 מתוך 36 נבדקים שעברו אימון נוירופידבק הראו שיפור קליני על פי הסולם להפרעה טורדנית כפייתית של ייל-בראון (Y-BOCS).

מבחן האישיות של מינסוטה (MMPI) הועבר לפני ואחרי הטיפול ל -17 מהנבדקים. תוצאות מבחן האישיות הראו שיפורים משמעותיים לא רק במדידות ה- OCD, אלא שכל ציוני ה- MMPI הראו ירידה כללית.

לבסוף, על פי הערכת רופאים (CGI) מתוך 36 הנבדקים 33 דורגו כמשופרים.

26 חודשים  לאחר סיום המחקר נערכה בדיקה עם הנבדקים ובני משפחתם.

אצל 19 מהנבדקים רמת השיפור בתסמיני ה- OCD נשמרה.

מחקר זה מספק ראיות טובות ליעילות הטיפול בנוירופידבק - NF ב- OCD. 

אוטיזם 

שם המאמר: אימון נוירופידבק מייצר נורמליזציה במדדים התנהגותיים ואלקטרופיזיולוגיים של אוטיזם בתפקוד גבוה

זיהוי המאמר: DOI: 10.1098/rstb.2013.0183

קישור למקור


אוטיזם (ASD) הוא מצב נוירו-התפתחותי המציג ליקויים בכישורי ההתנהגות, החברה והתקשורת.

ליקויים אלה עשויים לנבוע מקשרים פונקציונליים חריגים במוח המשפיעים על סנכרון ותקשורת עצבית אפקטיבית.

אימון נוירופידבק (NF), המבוסס על התניה אופרנטית של האלקטרואנצפלוגרמה (EEG), הראה הבטחה בטיפול בחריגות בקישוריות תפקודית ומבנית. מחקר זה בא לבחון את היעילות של נוירופידבק בהפחתת הסימפטומים אצל ילדים עם אוטיזם ASD .

המטרה - לאמן תאי עצב ספציפיים במוח, שנמצאו קשורים לליקויים הנצפים אצל ילדים עם אוטיזם בהיבט החברתי והקוגניטיבי.

במחקר השתתפו 13 ילדים עם אוטיזם, בגילאי 7-17. קבוצה נוספת של ילדים שימשה לקבוצת ביקורת.

13 ילדים קיבלו אימון נוירופידבק חד או דו שבועי במשך 45-60 דקות.

לשתי קבוצות הילדים נערכה בדיקת  QEEG לפני ואחרי האימון שנועדה לבחון שינויים בתבנית גלי המח. ההורים של הילדים מילאו שאלונים התנהגותיים לפני ואחרי הטיפול.

תוצאות המחקר הצביעו על שיפור משמעותי וניכר בקבוצת הילדים שעברה אימון נוירופידבק. לעומת זאת, אצל הילדים בקבוצת המחר לא נצפה שיפור.


תוצאות המחקר מצביאות על כך שהשגת שינויים בתפקוד תאי עצב במוח, יכולה לנרמל פעילות עצבית לא תקינה בקרב מטופלים עם אוטיזם. לאחר האימונים כאשר הושגה פעילות מוחית תקינה, היה ניתן לצפות בבירור בשיפור סימפטומים המאפיינים את הספקטרום.

שם המאמר: השפעות ארוכות טווח של טיפול נוירופידבק באוטיזם

זיהוי המאמר:  DOI: 10.1016/j.rasd.2008.10.003

קישור למקור


מאמר זה הוא המשכו של מאמר קודם, שהציג תוצאות מחקר שהראו שיפור משמעותי בסימפטומים אצל 14 ילדים על הספקטרום האוטיסטי ASD שטופלו ב- 40 מפגשים של נוירופידבק EEG. 

ילדים באותם גילאים עם תנאים זהים, שלא קיבלו טיפול נוירופידבק שימשו לקבוצת בקרה.

במחקר הנוכחי החוקרים חזרו שנה לאחר סיום הטיפול לאותם ילדים, כדי לבחון את התוצאות ארוכות הטווח של טיפול נוירופידבק בילדים עם ASD .

המחקר הנוכחי מצביע שהשיפורים שהושגו בטיפול נוירופידבק נשמרו באופן מלא גם שנה לאחר סיום הטיפול.

לאורך כל התהליך הילדים נבדקו שלוש פעמים: לפני התחלת הטיפול, בסיום הטיפול, ושנה לאחר סיום הטיפול.

מחקר זה מחזק את העובדה שלטיפול נוירופידבק השפעה ארוכת טווח גם בילדים על הספקטרום. 


סכיזופרניה 

שם המאמר: סכיזופרניה והיעילות של טיפול נוירופידבק מונחה qEEG 

זיהוי המאמר: DOI: 10.1177/1550059411429531

קישור למקור


בסדרת מקרים קליניים נחקרה היעילות של טיפול נוירופידבק מונחה (QEEG) באנשים עם סכיזופרניה. 

במחקר זה השתתפו 51 מטופלים (25 גברים ו -26 נשים) בגילאים 17 עד 54.

מרבית המשתתפים אובחנו בעבר כחולים בסכיזופרניה כרונית, והתסמינים שלהם לא השתפרו בעזרת תרופות.

לפני התחלת הטיפול בוצעה הערכה לכלל המשתתפים באמצעות qEEG, אשר נרשם בתחילת המחקר ובעקבות הטיפול.

הסימפטומים של המשתתפים הוערכו באמצעות סולם התסמונת החיובי והשלילי (PANSS).

למשתתפים בוצעה גם הערכה על ידי שאלוני האישיות של מינסוטה (MMPI) ובדיקת משתני הקשב (TOVA), הן בתחילת המחקר והן בעקבות הטיפול.

לכל משתתף נקבע פרוטוקול טיפול נוירופידבק NF בהתבסס על תוצאות ניתוח ה- qEEG שלו.

משך כל אימון נוירופידבק היה 60 דקות, עם מפגש של 1 עד 2 ליום. שינויים ב- PANSS, MMPI ו- TOVA נותחו כדי להעריך את יעילות הטיפול ב- NF.


התוצאות

המספר הממוצע של המפגשים שהושלמו על ידי המשתתפים היה 58.5 מפגשים תוך 24 עד 91 יום.

מתוך 48 המשתתפים שהשלימו את את המפגשים, 47 הראו שיפור קליני לאחר טיפול ב- NF, בהתבסס על שינויים בציוני ה- PANSS שלהם.

בוצעו שאלוני אישיות ומבחן TOVA חוזרים ואף בהם הם הציגו שיפורים משמעותיים.

40 משתתפים היו במעקב במשך יותר מ -22 חודשים לאחר השלמת הטיפול.

מחקר זה מספק את הראיות להשפעות החיוביות של טיפול נוירופידבק NF בסכיזופרניה.


שם המאמר: סקירה שיטתית של השימוש הפוטנציאלי בנוירופידבק בחולים עם סכיזופרניה

זיהוי המאמר: Doi: 10.1093/schizbullopen/sgaa005

קישור למקור 


סכיזופרניה (SCZ) היא הפרעה התפתחותית עצבית המאופיינת בתסמינים חיוביים (הזיות ואשליות), תסמינים שליליים (אנהדוניה, נסיגה חברתית) וליקויים קוגניטיביים ניכרים (זיכרון, תפקוד מנהלים ותשומת לב). הטיפול בסכיזופרניה כולל תרופות ופסיכותרפיה, אך אילו אינם מתייחסים בצורה מספקת לתסמינים קוגניטיביים, החיוניים לתפקוד היומיומי.

ההתקדמות האחרונה בנוירוביולוגיה חישובית עוררה מחדש עניין בטיפול נוירופידבק (NF), ויסות עצמי או נוירומודולציה, בהקלה פוטנציאלית של תסמינים קוגניטיביים בחולים עם SCZ.

במאמר זה ערכנו סקירה שיטתית של הספרות ללימודי נוירופידבק NF ב- SCZ כדי לזהות לקחים שנלמדו ולזהות צעדים לקידום התחום.

התוצאות של מחקרי המקרה, מחקרים מדוגמים, וניסויים קליניים אקראיים, מראות כי נוירופידבק NF מוביל לשינויים מדידים בתפקוד המוח.


שם המאמר: סכיזופרניה ויעילות הטיפול הנוירופידבק מונחה qEEG: סדרת מקרים קליניים

זיהוי המאמר: Doi.org/10.1177/1550059411429531

קישור למקור 


בסדרת מקרים קליניים נחקרה יעילותו של טיפול נוירופידבק מונחה QEEG באנשים החולים בסכיזופרניה.

במחקרים נכללו 51 משתתפים בגילאים 17 עד 54 שרובם אובחנו בעבר כחולים בסכיזופרניה כרונית, והתסמינים שלהם לא השתפרו בתרופות.

כל 51 המטופלים הוערכו באמצעות qEEG, אשר נרשם בתחילת המחקר ובעקבות הטיפול.

 

הסימפטומים של המשתתפים הוערכו באמצעות סולם התסמונת החיובית והשלילית (PANSS) וכן על ידי ה- Multiphasic במינסוטה.

נערכו למשתתפים שאלוני אישיות (MMPI) ובדיקת משתני הקשב (TOVA), הן בתחילת המחקר והן בעקבות הטיפול.

 

לכל משתתף נקבע פרוטוקול טיפול נוירופידבק NF מותאם אישית בהתבסס על תוצאות הניתוח הנוירומטרי. משך כל מפגש היה 60 דקות, עם 1 עד 2 מפגשים ביום.

תוך כדי הטיפול, שינויים ב- PANSS, MMPI ו- TOVA נותחו כדי להעריך את יעילות הטיפול ב- NF.


התוצאות

48 המשתתפים במחקרים הראו שיפור קליני לאחר טיפול ב- NF, בהתבסס על שינויים בציוני ה- PANSS שלהם.

המשתתפים שהצליחו לקחת את ה- MMPI ואת ה- TOVA הראו שיפורים משמעותיים גם בצעדים אלה.

40 מהמשתתפים היו במעקב במשך יותר מ -22 חודשים לאחר סיום הטיפול, 2 למשך שנה אחת, 1 למשך 9 חודשים ו- 3 במשך בין חודש לשלושה חודשים לאחר השלמת מפגשי הנוירופידבק.

מחקרים אלו הראו כי נוירופידבק הוא טיפול יעיל בסכיזופרניה.

 

בעיות זיכרון דמנציה ואלצהיימר 

שם המאמר: נוירופידבק מונחה EEG: סקירה קצרה ודוגמה לאימוני תדר אלפא בשיא לשיפור קוגניטיבי אצל קשישים

 זיהוי המאמר: DOI: 10.1080/13854040600744839

קישור למקור


נוירופידבק היא שיטת טיפול המבוססת על עיקרון ההתניה האופרנטית שבה ניתן לאמן את גלי המוח ולשפר את הפעילות המוחית.

מחקרים מבוססים ומבוקרים הראו כי נוירופידבק (NF) מסייע בהפחתת הסימפטומים של מספר הפרעות נוירולוגיות ופסיכיאטריות.

במחקר זה בחנו יישום פרוטוקול נוירופידבק לשיפור התפקוד הקוגניטיבי אצל קשישים.  

מחקר זה השתמש בתכנון מבוקר כפול סמיות כדי לחקור האם העלאת גלי אלפא אצל אנשים מבוגרים תביא לשיפור ביצועים קוגניטיביים.

תוצאות המחקר הצביעו על כך שטיפול נוירופידבק שיפר את מהירות העיבוד הקוגניטיבי ותפקוד הביצוע. ההשפעה של הטיפול על איכות הזיכרון במקרה זה לא הייתה ברורה וחד משמעית.

תוצאות המחקר מראות כי נוירופידבק היא שיטת טיפול מבטיחה לשיפור פונקציות קוגניטיביות מסוימות אצל קשישים.

שם המאמר:  פוטנציאלי בתפקודנוירופידבק כטיפול קוגניטיבי ודמנציה

זיהוי המאמר: DOI: 10.15406/jpcpy.2014.01.00037

קישור למקור


מאמר זה סוקר 250 מטופלים עם מחלה נוירו – פסיכיאטרית כמו: דמנציה וירידה קוגניטיבית שטופלו בנוירופידבק.  המאמר מסכם את הניסיון של טיפול נוירופידבק במטופלים אילו ככלי לטיפול בתפקוד קוגניטיבי לקוי. 

בקבוצת מקרה אחת שכללה 35 נבדקים הסובלים מבעיות זיכרון,  עיבוד מידע ותפקוד לקוי קוגניטיבי אחר, 71% מתוכם (25 נבדקים)  הציגו שיפור לאחר טיפול נוירופידבק.

תוצאות אלו מבטיחות מאוד ומצביעות על יעילות טובה של נוירופידבק ככלי לשיפור קוגניטיבי.


פיברומיאלגיה 

שם המאמר: נוירופידבק בתסמונת פיברומיאלגיה

זיהוי המאמר: PMID: 18095199

קישור למקור 


נוירופידבק מונחה QEEG הוא אסטרטגיית למידה המאפשרת לאנשים לשנות את גלי המוח שלהם. במחקר הנוכחי,  שלושה חולים עם תסמונת פיברומיאלגיה (FMS) עברו אימוני נוירופידבק. התסמינים של החולים המיוחסים לפיברומיאלגיה בהתאם לScale Analog Scale נבדקו לפני ואחרי האימון וכללו: כאבים ועייפות, דיכאון וחרדה.

לאחר עשרה מפגשים של נוירופידבק מרבית התסמינים השתפרו. כמו כן חל שיפור בכל המאזניים לאחר הטיפול.

תוצאות המחקר הנוכחי מצביעות על אימון נוירופידבק כשיטת טיפול חדשה בפיברומיאלגיה - FMS.

שם המאמר: טיפול נוירופידבק בתסמונת פיברומיאלגיה; ניסוי קליני 

זיהוי המאמר: PMID: 20614235DOI: 10.1007/s10484-010-9135-9

קישור למקור 


מחקר זה בא העריך את היעילות של נוירופידבק מונחה EEG  בחולים עם תסמונת פיברומיאלגיה (FMS).

במחקר השתתפו 36 מטופלים שחולקו ל 2 קבוצות באופן אקראי. קבוצה אחת קיבלה עשרים מפגשי נוירופידבק, והקבוצה השנייה קיבלה טיפול תרופתי אנטי דיכאוני. הקבוצה השנייה שימשה לקבוצת ביקורת.   

למשתתפים בוצע מבחן Hamilton לחרדה ודיכאון, מבחן Beck להערכת דיכאון, שאלון ההשפעה של פיברומיאלגיה  - FIQ ‏ Fibromyalgia Impact Questionnaire ,הערכת VAS ‏ - סולם כאב, לפני התחלת הטיפול, מספר פעמים באמצע הטיפול, ובסיום הטיפול.


תוצאות המחקר הראו שקבוצת המטופלים שטופלה במפגשי נוירופידבק חוו שיפור משמעותי יותר, על פני הקבוצה השנייה. השיפור הופיע החל מהשבוע השני של הטיפול והגיע לשיאו בשבוע הרביעי. המטופלים שעברו מפגשי נוירופידבק הציגו שיפור בפעילות המוחית.  הנתונים האלה תומכים ביעילות נוירופידבק NFB כטיפול בכאב, תסמינים פסיכולוגיים ופגיעה באיכות החיים הקשורים בפיברומיאלגיה.

שם המאמר:  טיפול נוירופידבק משפרתסמינים סומטיים בפיברומיאלגיה

זיהוי המאמר: PMID: 21656150

DOI: 10.1007/s10484-011-9159-9

קישור למקור


פיברומיאלגיה (FMS) היא הפרעת כאב כרונית והסובלים ממנה יכולים לחוות קשיים בקשב.

מחקר זה בא לבדוק יעילות של טיפול נוירופידבק מונחה EEG בחולים עם פיברומיאלגיה, בהנחה ששיפור הפעילות המוחית יכול להוביל לשיפור התסמינים הסומטיים הנלווים לפיברומיאלגיה כמו: בעיות קשב ותסמינים נוספים, ויכול להוביל לשיפור כללי.

במחקר השתתפו 15 מטופלים עם פיברומיאלגיה FMS המלווה בבעיות קשב, שהשלימו 40 מפגשי נוירופידבק.

קבוצת בקרה של 63 מטופלים עם פיברומיאלגיה שקיבלו טיפול רפואי סטנדרטי, ולא עברו מפגשי נוירופידבק, שימשה כקבוצת בקרה.

כל המטופלים ב 2 הקבוצות נבדקו במבחני קשב ועברו הערכה של מידת הכאב, נוקשות השרירים, מצב הרוח, עייפות ועוד.


תוצאות המחקר הצביעו על כך שטיפול נוירופידבק שיפר את הסימפטומים של החולים באופן משמעותי.

לעומת זאת, בקבוצת הבקרה שלא עברה מפגשי נוירופידבק לא נצפה שיפור מהותי.

מחקר זה מבסס את היעילות של נוירופידבק כטיפול יעיל בפיברומיאלגיה.

שיפור ביצועים 

שם המאמר: ההשפעה של אימון נוירופידבק על היבטים של ביצועים קוגניטיביים

זיהוי המאמר: PMID: 12543448

DOI: 10.1016/s0167-8760(02)00091-0

קישור למקור 


הוכח כי באמצעות נוירופידבק מונחה EEG ניתן להשיג שיפור בהיבטים מסוימים של הפעילות המוחית.

מחקר זה בדק את האפשרות שאימון נוירופידבק גם באנשים בריאים, משפר את הפעילות המוחית באזורים מסוימים, המשפיעים על ביצועים קוגניטיביים. במחקר השתתפה קבוצת ביקורת שלא עברה אימוני נוירופידבק.

התוצאות גילו כי לאחר שמונה מפגשים של נוירופידבק, המתאמנים הצליחו לשפר את הפעילות המוחית. לעומת זאת, אלה שלא עברו אימוני נוירופידבק לא הצליחו להציג כל שינוי בתמונת הפעילות המוחית שלהם.

יתר על כן, הקבוצה שהתאמנה בנוירופידבק הציגה שיפור משמעותי וברור בביצועי הזיכרון הנרמזים, תוך שימוש במשימת זיכרון עבודה סמנטי, וכן הראתה דיוק משופר של עיבוד קשב ממוקד.

תוצאות המחקר מצביעות על כך שאנשים בריאים לחלוטין יכולים ללמוד לשפר באופן ספציפי אזורים בפעילות המוחית שלהם, וכך לשפר את הביצועים והתפקוד. 

שם המאמר: השפעות נוירופידבק מונחה EEG על משתני קשב

זיהוי המאמר: PMID: 14706480

DOI: 10.1016/s1388-2457(03)00353-5

קישור למקור


מחקר זה בא לבחון הנחה נפוצה העומדת בבסיס השימוש הקליני בנוירופידבק מונחה EEG בדבר ההשפעה על היבטים שונים של עיבוד קשב.

במחקר השתתפו 25 נבדקים בריאים שחולקו באופן אקראי ל 2 קבוצות. קבוצה אחת עברה מפגשי נוירופידבק, והקבוצה השנייה שימשה לקבוצת ביקורת.

כל המשתתפים במחקר הוערכו לפני ואחרי התהליך במבחני קשב.

תוצאות המחקר הצביעו על כך שבקבוצת הנוירופידק נצפתה הפחתת טעויות השמטה וחל שיפור בזמן התגובה. לעומתם, בקבוצת הביקורת לא נצפו שינויים.

מסקנות המחקר חשובות לאוכלוסייה הבריאה שכן נראה שנוירופידבק יכול להוביל להשפעות משמעותיות וספציפיות אצל אנשים בריאים. 

פוסט טראומה PTSD

שם המאמר: נוירופידבק אלפא-תטא בהפרעת דחק פוסט-טראומטית קרבית

זיהוי מאמר: Medical Psychotherapy 1991;4:47– 60

קישור למקור


תקציר המאמר:

עשרים ותשעה חיילים עם PTSD  - פוסט טראומה קשה, הקשורה להשתתפותם במלחמת וייטנאם, שהיו מאושפזים בשל כך, השתתפו במחקר שבדק,

האם אימון מוחי – נוירופידבק, יכול לשפר את מצבם הכרוני זה עשרות שנים.

חמשה עשר מתוכם, שנבחרו באופן אקראי עברו מפגשי נוירופידבק - אימון המוחי, וארבעה עשר נוספים קיבלו טיפול רפואי סטנדרטי בלבד, הכולל גם טיפול אישי וקבוצתי.

תוצאות המחקר שהתפרסמו היו בין הטובות ביותר אי פעם שתועדו לטיפול בפוסט טראומה.

בקבוצה שטופלה באימוני נוירופידבק פחתו תסמיני ה PTSD, וכן פחתו התלונות הגופניות, הדיכאון והחרדה, והשימוש בתרופות.

בבדיקה חוזרת שנערכה להם מידי חודש למשך כשלוש שנים, שניים עשר מתוכם דיווחו על כך שהשיפור במצבם נשמר, וארבע עשר מתוכם דיווחו שהפחיתו את השימוש בתרופות.

לעומת זאת, כל משתתפי קבוצת הביקורת, ארבעה עשר משתתפים במחקר שלא קיבלו אימוני נוירופידבק, דיווחו על התגברות תסמיני הPTSD , והחמרה במצבם. כמה מהם נזקקו לאשפוז חוזר.


מחקר זה מהווה מדגם מייצג לשורת מחקרים מבוססים, שהוכיחו את יעילותו הרבה של אימון המוח במצבים השונים של טראומות. המחקרים כמו המחקר הזה הוכיחו שאימון מוחי הוא שיטת טיפול מתקדמת אשר בעזרתה ניתן להשתחרר מהטראומה ולשפר משמעותית את איכות החיים. 


טיפול נוירופידבק בפוסט טראומה - PTSD

הפרעת דחק פוסט טראומטית (PTSD) היא מצב מורכב מאוד שיכול להשפיע באופן משמעותי על הרווחה, על היכולת לתפקד בעבודה, על יחסים מקצועיים ואישיים, ועל איכות החיים בכלל.

מחקרים שבוצעו גילו שטיפול נוירופידבק מביא להקלה משמעותית בסימפטומים פיזיולוגיים הקשורים ל- PTSD כטיפול עצמאי או משלים.

 

לדוגמא - במחקר מקרה משנת 2016 שנערך באוניברסיטת אמהרסט, מסצ'וסטס, פישר ועמיתיו, הוכח כי לאחר טיפול נוירופידבק בשילוב עם פסיכותרפיה, אישה עם טראומה קשה ועם תסמיני PTSD שנחשבו "בלתי ניתנים לטיפול" השתפרו באופן משמעותי.

 

לדוגמא – מחקר אחר עם שני חולים עם פוסט טראומה - PTSD שחוו עינויים וחוויות פליטים שהציגו PTSD עמיד לטיפול. המחקר מצא שהוספת טיפול נוירופידבק מותאם אישית לטיפולים הקיימים שלהם, השפיע על ירידה משמעותית קלינית בתסמינים.

בנוסף, במחקר זה שני המשתתפים הראו שיפורים בתפקודים הקוגניטיביים, כולל תשומת לב וזיכרון.

 

מבצעי המחקר הצביעו על כך ש Neurofeedback- נוירופידבק עזר לחולים "לבטל את החסימה" על ידי הורדת הרמה הגבוהה של עוררות פיזיולוגית או השפעה על חוסר היציבות. כתוצאה מכך שהם מווסתים יותר ופחות מעוררים, הם גם נעשים יותר פתוחים להתערבויות טיפוליות אחרות.

מיגרנה וכאבי ראש 

שם המאמר: נוירופידבק מונחה QEEG לכאבי ראש חוזרים של מיגרנה

זיהוי המאמר: DOI: 10.1177/155005941104200112

קישור למקור


במחקר זה השתתפו 71 חולים עם כאבי ראש חוזרים של מיגרנה ללא אאורה, בגילאי 17-62.

בתחילה, בוצעה בדיקת QEEG לכל המשתתפים. (בדיקה זו ממפה את הפעילות המוחית ומאתרת אזורים עם פעילות חריגה.)

הבדיקה הראתה אצל כל המשתתפים עודף פעילות גלי בטא בקליפת המוח.

25 מהמשתתפים שנוטלים טיפול תרופתי בחרו להמשיך ליטול את התרופות ושימשו לקבוצת בקרה. 46 מהמשתתפים בחרו לקבל אימון נוירופידבק.

תוצאות המחקר

בקבוצה שטופלה באמצעות נוירופידבק, 54% מהמטופלים חוו הפסקה מוחלטת של התקפי המיגרנה.

עוד 39% מהמטופלים חוו שיפור רב (ירידה של מעל 50% בכמות ההתקפים), 4% חוו שיפור קל, מטופל אחד לא הגיב לאימון.

מאידך בקבוצה שקיבלה טיפול תרופתי כמעט לא חל שיפור.

רק 8% חוו שיפור משמעותי של מעל 50% בהתקפים ואף לא אחד הגיע למצב שבו הוא היה ללא התקפי מיגרנה כלל.

בנוסף 68% חוו הקלה מסוימת בכמות ההתקפים (ירידה של פחות מ 50%).

מסקנת המחקר היא שנוירופידבק מונחה QEEG יעיל באופן דרמטי בביטול או בהפחתה משמעותית של תדירות כאבי הראש בחולים

עם מיגרנה חוזרת.

logo בניית אתרים