שם המאמר: שינוי בחרדה באמצעות משוב אלפא אלקטרואנספלוגרפי אצל נבדקים עם חרדה גבוהה

זיהוי המאמר:

PMID: 663641

DOI: 10.1126/science.663641

קישור למקור


במחקר זה נבדקה השפעתו של טיפול נוירופידבק על נבדקים עם חרדה גבוהה וחרדה נמוכה.

הטיפול כלל שימוש במשוב אלפא כדי להגדיל ולהפחית את פעילות האלפא האלקטרואנצפלוגרפית, הקשורה קשר הדוק לחרדה.


תוצאות המחקר הצביעו על כך שטיפול נוירופידבק יעיל בטיפול בחרדות גבוהות.

הנבדקים שהציגו חרדה גבוהה קודם לטיפול היו אלו שהטיפול השפיע עליהם. 


שם המאמר: אימון גלי אלפא לתסמיני חרדה כללית

זיהוי המאמר: 10.1080/10874200903107405 :DOI

קישור למקור 


במחקר זה השתתפו 28 נבדקים עם חרדה, שנבדקו לאסימטריה של האונה האלפית הקדמית, מצב מוחי הקשור לדיכאון וחרדה.

15 מתוך 28 הציגו חוסר סימטריה משמעותי ו -12 השתתפו בתוכנית שכללה אימון נוירופידבק.

האימון הצליח להפחית את האסימטריה של האלפא. שאלון רמת חרדה (STAI) ששימש למדידת רמת החרדה לאחר כל אימון, וכן בגרסה מקוצרת מידי יום, הציג שיפור משמעותי. לסיכום, החרדה השתפרה לאחר אימון נוירופידבק.


שם המאמר: טיפול בהפרעת חרדה עם נוירופידבק

זיהוי המאמר: 10.1016/DOI: 2011.10.021

קישור למקורמטרת המחקר הנוכחי היא לדווח על ההשפעות של אימוני משוב EEG נוירופידבק להגדלת גלי בטא ואלפא בשני חולים שאובחנו כסובלים מהפרעת חרדה. רשימת הסימפטומים 90-Revised (SCL-90-R) והדיווחים העצמיים של המטופלים שימשו כמדדים אובייקטיביים ליעילות הטיפול.

לאחר 30 מפגשים של ביופידבק ו EEG נוירופידבק במהלך תקופה של שלושה חודשים, החולים דיווחו על ירידה משמעותית בתסמינים הקשורים לחרדה. במעקב של שנה, תוצאות SCL-90-R הראו את כל המאזניים הקליניים בטווח הנורמלי. בנוסף, דיווחים עצמיים אישרו כי החולים היו ללא תסמינים. באופן כללי, ממצאי המחקר הנוכחיים הוכיחו כי נוירופידבק היה טיפול יעיל בהפרעת חרדה.

טואול - בניית אתרים